260 từ ngữ thông dụng của dân Sài Gòn và người miền Nam xưa ít ai còn nhớ

27-03-2018 / Nguyễn Dương

Dưới đây là sự tổng hợp 260 từ ngữ thông dụng của dân Saigon xưa nói riêng và người miền Nam ngày nay nói chung mà ngày nay đang dần bị mai một.1. À nha = thường đi cuối câu mệnh lệnh dặn dò, ngăn cấm (không chơi nữa à nha)2. Áo thun ba lá, áo ba lỗ = Áo may ô3. Ăn coi nồi, ngồi coi hướng = Ăn trông nồi, ngồi trông hướng4. Âm binh = phá phách...

Hiển thị tất cả kết quả cho ""